POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR

 

Scoala Moto Adi este operatorul de date in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in sensul Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Ne propunem sa protejam datele personale ale dumneavoastra si sa fim transparenti cu privire la categoriile de date prelucrate. Scoala Moto Adi intelege obligatiile care ii revin fata de dumneavoastra si doreste sa va ajute sa intelegeti cum si de ce prelucram datele dumneavoastra.

 

Aceasta politica contine reguli generale si explicatii si se aplica tuturor datelor dumneavoastra personale colectate de sau in numele Scoala Moto Adi.

 

 

 1. DEFINITII:

 

 

 1. PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Scoala Moto Adi va prelucreaza datele cu caracter personal intr-un mod corect, transparent si sigur cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Legalitata, echitatea si transparenta procesarii – datele dumneavoastra personale vor fi

colectate in mod legal, echitabil si transparent;

 

Limitari legate de scop - datele dumneavoastra personale vor fi colectate numai in scopuri bine determinate, explicite si legitime si nu vom procesa datele personale in continuare intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

 

Reducerea la minimum a datelor - vom limita colectarea datelor dumneavoastra personale la ceea ce este relevant si necesar pentru scopurile pentru care au fost prelucrate;

 

Exactitatea informatiilor - va vom pastra datele corecte si actualizate;

 

Limitarea stocarii - datele dumneavoastra personale vor fi pastrate fix atata timp cat sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colecate;

 

Integritate si confidentialitate - prelucrarea datelor personale este facuta in cele mai proprii conditii de siguranta care include protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare;

 

Protectia transferurilor internationale – va vom asigura ca toate datele dumneavoastra

personale transferate in afara SEE (Spatiului Economic European) sunt protejate in mod adecvat;

 

Legitimitatea marketingului direct si a cookie-urilor – cand va trimitem materiale promotionale sau plasati cookie-uri pe computerul dumneavoastra, va vom asigura ca facem acest lucru in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

 

Scoala Moto Adi, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor dumneavoastra si anume:

 

Aveti posibilitatea de a ne contacta, in orice moment, cu privire la orice aspecte legate de prezenta politica (solicitari, reclamatii) sau pentru a va exercita drepturile, la datele de contact de mai jos:

 

E-mail – adiautomoto@yahoo.com

 

 

 

 1. CATEGORII DE DATE COLECTATE SI PRELUCRATE

 

Scoala Moto Adi va  prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastra, fie obtinute direct de la dumneavoastra sau rezultate in urma prestarii de catre noi a anumitor servicii si include urmatoarele categorii de date:

 

 1. TEMEIUL SI SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

In conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, datele dumneavoastra personale pot fi precesate:

 

 1. PERIOADA STOCARII DATELOR

 

Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, in concordanta cu legislatia privind protectia datelor personale sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.

 

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Scoala Moto Adi a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala.

 

Toti angajatii si colaboratorii nostri, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama noastra sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

 1. PRELUCRARE AUTOMATA DE DATE

 

Site-ul nostru foloseste identificatori de tip Cookie pentru imbunatatirea site-ului.

 

Daca nu doriti prelucrarea niciunor informatii prin utilizarea cookie-urilor, verificati sectiunea noastra Cookies de pe Website. Aceasta explica modul de a controla si de a opta pentru a nu accepta cookie-uri.

 

 1. DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam NU vor fi transmise, in nici un alt scop.

 1. TRANSFERURI DE DATE IN AFARA SEE (SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN)

 

Datele dumneavoastra personale ar putea fi transferate catre destinatarii care pot fi in afara SEE si ar putea fi prelucrate de noi si de acesti destinatari in afara SEE cu luarea unor masuri specifice adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

 

 1. ALTE INFORMATII

 

Daca acceptati prevederile acestei politici, sunteti de acord sa va procesam datele

dumneavoastra personale in modalitatea descrisa in aceasta politica.

Prezenta politica se interpreteaza in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor.

Putem in orice moment modifica aceasta politica si va vom anunta cu privire la orice modificari, oferindu-va totodata posibilitatea sa consultati versiunea cea mai recenta inainte de a alege sa continuati sa utilizati site-ul nostru.

De asemenea, puteti sa verificati oricand aceasta pagina pentru a va informa cu privire la orice modificare.

 

    Totodata, va informam ca puteti accesa pagina noastra de internet dedicata protectiei datelor personale:    POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR

    Si a notei de informare:      NOTA DE INFORMARE

 

Prin accesarea acestei pagini, confirmati ca aceasta v-a fost adusa la cunostinta.