NOTA DE INFORMARE

 

Adi Moto Team SRL este operator de date in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in sensul Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Ne propunem sa protejam datele personale ale dumneavoastra si sa fim transparenti cu privire la categoriile de date prelucrate. Adi Moto Team SRL intelege obligatiile care ii revin fata de dumneavoastra si doreste sa va ajute sa intelegeti cum si de ce prelucram datele dumneavoastra.

 

 1. CATEGORII DE DATE COLECTATE SI PRELUCRATE

 

Adi Moto Team SRL va prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastra, fie obtinute direct de la dumneavoastra sau rezultate in urma prestarii de catre noi a anumitor servicii si include urmatoarele categorii de date:

…………………………………………

 

 1. TEMEIUL SI SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

In conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, datele dumneavoastra personale pot fi precesate:

 

 1. PERIOADA STOCARII DATELOR

 

Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, in concordanta cu legislatia privind protectia datelor personale sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.

 

 1. PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ADI MOTO TEAM SRL va prelucreaza datele cu caracter personal intr-un mod corect, transparent si sigur cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Legalitata, echitatea si transparenta procesarii – datele dumneavoastra personale vor fi

colectate in mod legal, echitabil si transparent;

 

Limitari legate de scop - datele dumneavoastra personale vor fi colectate numai in scopuri bine determinate, explicite si legitime si nu vom procesa datele personale in continuare intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

 

Reducerea la minimum a datelor - vom limita colectarea datelor dumneavoastra personale la ceea ce este relevant si necesar pentru scopurile pentru care au fost prelucrate;

 

Exactitatea informatiilor - va vom pastra datele corecte si actualizate;

 

Limitarea stocarii - datele dumneavoastra personale vor fi pastrate fix atata timp cat sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colecate;

 

Integritate si confidentialitate - prelucrarea datelor personale este facuta in cele mai proprii conditii de siguranta care include protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare;

 

Protectia transferurilor internationale – va vom asigura ca toate datele dumneavoastra

personale transferate in afara SEE (Spatiului Economic European) sunt protejate in mod adecvat.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

 

Adi Moto Team SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor dumneavoastra si anume:

 

 

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Adi Moto Team SRL a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala.

 

Toti angajatii si colaboratorii nostri, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama noastra sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentei Note.

 

 

 1. DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam pot fi transmise, in functie de scopurile pentru care le colectam, urmatoarelor categorii de destintari:

- Autoritatea Rutieră Romānă ( ARR )

- Politie, Serviciul Circulaţie Rutiere

 

 • TRANSFERURI DE DATE IN AFARA SEE (SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN)
 •  

  Datele dumneavoastra personale ar putea fi transferate catre destinatarii care pot fi in afara SEE si ar putea fi prelucrate de noi si de acesti destinatari in afara SEE cu luarea unor masuri specifice adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

   

                  *                                         *                                                           *

   

  Aveti posibilitatea de a ne contacta prin formularea unei cereri scrise, datate si semnate, cu privire la orice aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastra personale (intrebari, solicitari, reclamatii) sau pentru a va exercita drepturile, la datele de contact de mai jos:

   

  E-mail – adiautomoto@yahoo.com..si

   

  Adresa - Str.Ilioara   Nr.15A   Sector 3   Bucuresti .

   

  Aceasta nota de informare se aplica in legatura cu serviciile pe care vi le prestam si produsele pe care le achizitionati de la noi.

   

  Totodata, va informam ca puteti accesa pagina noastra de internet dedicata protectiei datelor personale:    POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR

  Si a notei de informare:     NOTA DE INFORMARE

   

  Prin accesarea acestei pagini, confirmati ca aceasta v-a fost adusa la cunostinta.

   

  Data:…………………….

  Nume si Prenume:………………….

  Semnatura:………………………………….